İHA Yetkili Eğitim Kuruluşları Tarafından Katılımcı ve Yoklama Listelerinin Bildirilmesi – 11.11.2019

Yetkili eğitim kuruluşları için 18.10.2019 tarihinde yayınlanan eğitim bilgilerinin, katılımcı ve yoklama listelerinin bildirilmesine ilişkin duyuru güncellenmiştir.

Yetkili eğitim kuruluşlarının, planladıkları eğitimlerin katılımcı listesini eğitimden 2 gün önce tek bir Pdf ya da Excel dosyası şeklinde SHGM İHA koordinatörlüğüne e-posta yoluyla (ihadestek@shgm.gov.tr) bildirmesi gerekmektedir. Katılımcı listesi, tablo formatında hazırlanmalıdır. Üst bölümde eğitim kuruluşunun adı ve iletişim bilgileri(telefon numarası ve e-posta), eğitim tarih(ler)i, eğitim salonunun adresi, eğitim kategorisi (İHA0, İHA1 vb.), dersleri verecek eğiticilerin ad-soyad ve iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta) bulunmalı; alt bölümde ise eğitime katılacak olan kursiyerlerin ad-soyad ve iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta) yer almalıdır.

Eğitim tamamlandıktandan sonra yoklama listesinin 3 gün içerisinde İHA koordinatörlüğüne e-posta yoluyla (ihadestek@shgm.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir. Yoklama listesi, her gün için ayrı ayrı hazırlanan yoklama tablolarından oluşmalıdır. Her yoklama tablosunun üst bölümünde ayrı kutucuklar içerisinde alt alta eğitimi veren kuruluşun adı, eğitimin kategorisi, tarih ve eğitim yeri bilgisi bulunmalıdır. Alt bölümde ise, kursiyerin kendi ad-soyad, telefon numarası, e-posta bilgilerini doldurması ve imza atması için kutucuklar bulunmalıdır. Katılımcılar her ders için bir imza atmalıdır. İmza kutucuklarının üstünde dersin adı ve yapıldığı saat aralığı yazılmalıdır. Yoklama tabloları eğitim sırasında kursiyerce imzalanmalı; eğitim sonunda taratılarak tek bir Pdf dosyası şeklinde gönderilmelidir.

Gönderilecek listelerin dosya adları tek bir formatta olmalıdır. İstenen dosya adı formatı aşağıda belirtilmiş olup, eğitime ve yetkili kuruluşa göre değiştirilmesi gereken bölümler tırnak içerisine alınmıştır. Diğer bölümlerde ise belirtilen seçeneklerden bir tanesi yazılmalıdır.

Katılımcı/Yoklama Listesi Dosya Adı Formatı:

“Yetkili Eğitim Kuruluşunun Adı”_”Eğitim Tarih(ler)i”_Katılmcı/Yoklama Listesi_ İHA0/İHA1/İHA2/İHA3

Not: Katılımcı listesi Genel Müdürlüğümüze gönderildikten sonra eğitime katılım talebi olursa, eğitim kuruluşunun bu talebi bir sonraki eğitime yönlendirmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak haberli ya da habersiz denetimlerde Yetkili Eğitim Kuruluşunun bu konuda üst düzeyde hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2020 © Tüm Hakları Saklıdır.