Drone Sözlüğü ve Terimleri

 • 2.4Ghz Spektrum: Uzaktan kumandalı drone’lar için kullanılan genel frekans. Uzaktan kumanda cihazının kullandığı frekanstır.
 • 250mm: Kişiselleştirilmiş yarış drone’ları yapımında kullanılan genel çerçeve boyutu
 • 808 Kamera: Drone’un üzerine monte edilen, küçük ve video çekmeye yarayan “ajan” kamera olarak da adlandırılan kamera.
 • Akselometre: Drone’un hangi yönde ve hangi hızda uçtuğunu algılayan sensör.
 • Pil: Drone’larda bir çok çeşit pil kullanılır. Drone’un üzerindeki pil, uçuş kontrolcüsü, radyo alıcıyı, FPV vericisini ve motorları çalıştırır.
 • Eşleştirme: Uzaktan kumandayı veya bir radyo kontrolcüsünü verici ile bağlamak anlamına gelir.
 • Fırçasız Motor: Boyuna ve ağırlığına göre oldukça güçlü olan elektrik motorlar. Hemen hemen bütün drone motorları bu tiptedir.
 • Kanal: Bu terim, bir FPV vericisinin kullandığı radyo frekansını veya bir drone’un uzaktan kumanda ile eşleştirildikten sonra, kumanda üzerindeki kolların fonksiyonlarını belirtebilir. Örneğin; bir kanal droneun sağa sola dönmesini sağlarken, bir diğer kanal da öne arkaya yatma fonksiyonu ayarlanır. Çoğu drone’u kontrol için 6 kanal kullanılır.
 • Flight Controller / FC /Uçuş Kontrolcüsü: Uçuş Kontrol Kartı da diyebileceğimiz ve drone’un üzerinde bulunan bu anakart, drone’un uçmasını sağlayan bilgisayardır. Uçuş kontrolcüleri, kumandadan gelen sinyali drone’a itmek gibi çok basit kullanılabilirlerse de, ayrıca akselometreler, GPS ve diğer sensörlerle de drone’un uçuşuna etki edebilmektedir.
 • Drone: Genelde 5kg altında olup birden fazla motoru olan  uçan cihazlara verilen isim. Bazı drone’lar otonom sistemler olup, yön ve yükseklik hakkında kendi kararlarını verebilecek sistemdeyken, bazıları da tamamen pilot kontrolünde uçmaktadır. Drone’lar genel olarak bir amaç doğrultusunda üretilmektedirler, örneğin hava fotoğrafçılığı, yarış veya akrobasi gibi.
 • ESC (Electronic Speed Controller): Türkçesi “Elektronik Hız Kontrolcüsü” olan bu drone bileşeni, uçuş kontrol kartından gelen bilgiye göre motorların hızını artırma ve azaltma işlemi görür. Drone’ların kritik öneme sahip bileşenlerindendir.
 • FPV (First Person View): Birincil kişi görüş açısı olarak çevirebileceğimiz bu terim, drone üzerindeki bir kameradan gelen sinyaller ile görüntü veren bir gözlük veya ekran yardımıyla sanki drone’un içindeymişiz gibi görmemizi sağlayan bir sistemdir.
 • Frame (Çerçeve): Drone’un içerisindeki bütün bileşenlerin sabitlendiği ana iskelet sistemi. Malzeme ve boyuta göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Genelde hafif olması için karbon fiber malzemeden üretilir. 3 boyutlu yazıcılar ile istenildiğinde kişiye özel şekilde tasarımlarla üretilebilmektedir.
 • GPS – Global Positioning System: Global Konumlama Sistemi. Drone üzerinde bir alıcı ile uydulardan gelen sinyaller takip edilerek drone’un konumunu belirlemede yardımcı olur.
 • Gimbal: Drone üzerine takılan ve drone’un hareketinden bağımsız olarak kamerayı sabit tutmaya yarayan bir aparat. Gimbal takılı dronelar genelde açık hava drone fotoğrafçılığı için kullanılmaktadır. Ayrıca yine gimbal takılı bazı sistemlerde, kafa hareketini algılayan FPV gözlükleri ile kamerayı kafanızın hareketleri doğrultusunda da hareket ettirebilmenize olanak verir.
 • Gyro: Cayro diye okunuşu olan ve drone’un havada stabil kalmasına yardımcı olan bileşendir. Küçük dronelar’da ağırlık sebebiyle pek kullanılmaz. Genelde RC helikopterlerde kullanılır.
 • HUD (Heads Up Display): Drone uçururken, pilotun baktığı ekrandaki göstergelere verilen isimdir. Bu ekranda drone’la ilgili birçok bilgi görünebilir örneğin, o anki hızı, yüksekliği, pitch, yaw ve roll konumları, GPS koordinatları, pil durumu vb. gibi.
 • JST: Genellikle drone’lar da kullanılan güç bağlantı tipi.
 • LOS (Line of Sight): Drone’un her daim görüş alanında bulunmasını belirten bir terimdir. Örneğin LOS uçuş yaparken drone ile aranıza bir cisim girdiğinde drone’la görüşünüzü kaybedersiniz buna da Line of Sight’tan çıkmak denir. FPV sisteminden oldukça farklı ve zor bir uçuş tipidir.
 • LiPO: Lityum Polimer’in kısaltması olan LiPO, drone’lar da genel olarak kullanılan pillere verilen genel isimdir. Hafif ve güçlü pillerdir. Ancak şarj ederken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken bileşenlerdir.
 • Micro: 25-75 gram aralığındaki drone’lara verilen isimdir.
 • Motor: Drone’u havaya kaldıran ana bileşendir. Çoğu motorda 4 adet bulunur. Fırçasız motor olarak kullanılır ve her bir motora 1 adet ESC bağlanır.
 • Multirotor: Drone’u yerden kaldırabilmek için genellikle birden fazla sayıda motorunun olması durumuna verilen genel isim. Çoğu dronelar’da 4 rotor vardır, bazılarında 3, bazılarında ise 8 adet rotor olabilmektedir.
 • Nano Drone: 25 gram ve altındaki drone’lar için kullanılan terim.
 • PDB (Power Distribution Board): Güç Dağıtım Kartı. Drone üzerine monte edilen; piller, ESC ’ler ve diğer on board sistemlerin güç bağlantılarını organize eden devre kartı. Bütün drone’lar için gerekli değildir ancak düzenli ve organize bir drone oluşturmaya yardımcı olur.
 • Quadcopter: 4 rotorlu uçan cihazlara verilen genel isim.
 • Hexacopter: 6 rotorlu uçan cihazlara verilen genel isim.
 • Raceband: Drone yarışlarında kullanılan radyo bandı. 5.8ghz frekans seti genelde drone yarışlarında kullanılır. Birden fazla pilotun aynı anda uçtuğunda sinyallerin birbirine karışmaması için aralıklı olarak belirlenmektedir.
 • RC veya R/C (Radio Control): Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bütün sistemlere verilen genel isim.
 • RTF (Ready To Fly): Uçmaya Hazır Drone anlamına gelen bu terim, önceden parçaları ve bileşenleri yerleştirilmiş ve ayrıca bir montaja gerek duymadan hemen uçmaya hazır olan droneları belirtir.
 • Alıcı: Pilotun kullandığı uzaktan kumandadan gelen sinyalleri dronea ileten bileşen. Ayrıca drone üzerindeki kameradan gelen sinyalleri de pilotun kullandığı FPV gözlüğü veya FPV monitörüne ileten parça.
 • Roll / Aileron: Drone’un önden arkaya giden ekseninde sağa veya sola dönmesi.
 • Rotor: Bir motora takıldığında drone’un havalanmasını sağlayan parça. Pervane.
 • Servo: Drone üzerinde bulunan ve drone’un manevra yapabilmesi için fiziksel sürtünme sağlayan parçalara verilen genel isim. Yarış drone’larında servo bulunmaz çünkü yarış drone’ları motorların hızlanmasıyla hareket ettiğinden bu parçalara gereksinim duymaz.
 • Telemetry: Drone uçuşuyla ilgili bütün dataya verilen isim. Hız, yükseklik, roll, yaw, pil ömrü, konum vs.
 • Throttle: Pervanelere ne kadar güç gönderildiği belirten terim. Eğer tam güç veriliyorsa drone oldukça hızlı bir şekilde yükselecektir.
 • Verici: İki nesneye yönelik kullanılabilir. Radyo vericisi yani uzaktan kumanda, pilotun elinde tuttuğu ve droneu yönlendirmek için kullandığı cihaza denir. Diğer tip verici ise, drone üzerinde bulunan ve pilotun kullandığı FPV gözlük veya ekrana video sinyalleri gönderen cihazdır.
 • Trim: Uzaktan kumanda üzerindeki kolların ince ayar yapılmasıdır. Eğer kollara hiç dokunulmadığında drone herhangi bir yöne doğru gitmeye meyilli ise, pilot gerekli kolu trimleyerek, kollara dokunulmadığında droneun sabit kalacağı şekilde ince ayar yapabilmektedir.
 • UAV (Unmanned Aerial Vehicle): İHA yani İnsansız Hava Aracı.
 • Yaw: Droneun yatay eksende sağa veya sola dönmesi hareketi. Bir pikaptaki plak gibi sağa veya sola dönmesi olarak örneklendirilebilir.
 • mAh: Milli Amper per Hours. Bir pilin, bitmeden önce ne kadar güç sağladığını belirten birim.
 • rx: Alıcı (receiver)
 • tx: Verici (transmitter)
 • Taranis: En popüler remote radyo verici modeli.
2020 © Tüm Hakları Saklıdır.